WIEHNACHTSMÄRT

Dr Wiehnachtsmärt in Kaiseraugscht findet jedes Joor Ändi November statt. In unserem warme, feschtlich deggorierte Zält uf em Schuelhuusplatz verwöhne mir unseri Gäscht jewils ab de 11i am Morge mit eme Fondue. Drzue bikunnsch bi uns fascht alles zDringge wo de wottsch. Falls des bräsant hesch, biete mir dir au e QCF-Hot-Dog "to go" (Fondue im Brot) ah. Mir freye uns uf eych.